NAŠA RODINA SA MENÍ

Keď čítame, máme v rodine
viac lásky a blízkosti

Keď rodič číta knihu, nemusí byť tým, ktorý všetko riadi. Môže sa plne nechať viesť dieťaťom: čítaťobľúbenú knižku, skúmať obľúbenú ilustráciu, vymýšľať s ním vždy nový koniec už známeho príbehu. Môže sa stať rodičom, ktorý súhlasí, nadchne sa, nechá sa prekvapiť, pridá sa na stranu detí.

Deti takto dostávajú viac pozitívnej pozornosti, vďaka čomu sú ochotnejšie spolupracovať. Čítanie je ľahký nástroj, ako sa s dieťaťom spriateliť.

Časom vyhradeným na čítanie dávame dieťaťu svoju nerušenú pozornosť a tá mu zase hovorí, že ho ľúbime. Zároveň však čítaním zlepšujeme jeho pamäť a schopnosť sústrediť sa. Rozširujeme mu slovnú zásobu a uľahčujeme poznávanie sveta. Toto všetko sa bude stonásobne vracať, keď začne rozprávať a ešte neskôr pri nástupe do školy. Čítaním jednoducho dávame svojmu dieťaťu vzácny dar.

Láska k čítaniu vzniká skôr
ako dieťatko začne rozprávať

Dieťa sa rozvíja od narodenia. Od prvého dňa cíti našu vôňu, rado sleduje našu tvár a tiež načúva nášmu hlasu. Už v tomto období vníma zvuky a hlásky. Tu sa vytvárajú prvé zárodky toho, čo sa raz stane jeho slovami. Vyhľadávajme preto chvíle, kedy si počas dňa spolu hrkútame, spievame, hráme sa či prezeráme stránky prvých kníh.

Ak svojim deťom začneme čítať ešte pred prvými narodeninami, v troch rokoch budú poznať dvaapolkrát viac slov než ich rovesníci. V štyroch rokoch budú v porovnaní s kamarátmi vedieť lepšie prerozprávať príbeh či rozoznať svoje meno na papieri. Medzi deviatym a desiatym rokom života budú mať rozvinutú schopnosť čítať s porozumením.

Deti, ktoré prichádzajú z domácností, kde sa nečíta vôbec, sú pri nástupe do školy výrazne znevýhodnené  oproti deťom, s ktorými si rodičia doma čítali. Ich čitateľský sebaobraz je v porovnaní s deťmi čítajúcich rodičov chudobnejší a ich slovná zásoba výrazne obmedzenejšia. 

Chýbajú im základné znalosti o gramotnosti: že knihy sa otáčajú zľava doprava, že obrázky vnútri rozprávajú príbeh a každé písmenko má svoj vlastný zvuk. Takisto nepoznajú čítanie ako čosi, čo je bezpečné a láskavé, čo sa rozvíja práve na kolenách najbližších dospelých. 

Ako uľahčujeme rodičom
cestu k spoločnému čítaniu?

1. Pomáhame vyberať knihy na mieru

Potreby dieťaťa sa menia v každej fáze jeho vývinu. Pre rodičov s najmenšími deťmi sme vytvorili návod Míľniky malého čitateľa, ktorý im pomáha orientovať sa v čítaní deťom až po nástup do školy. Niekde v tomto období už dieťa začína pomaly čítať samo, no individuálnu podporu a knihy presne na mieru potrebuje aj naďalej. O jednotlivých fázach čitateľskej cesty dieťaťa sa viac dočítate v našom článku.

Ďalšie vzdelávacie články nájdete na našom webe, kde pravidelne pridávame aj kurátorský výber kníh pre rôzne úrovne čitateľov. Pre knižné odporúčania, ktoré rozvinú vo vašich deťoch radosť k čítaniu, začnite sledovať Krajinu čitateľov aj na Instagrame.

2. Pomáhame lepšie sa orientovať v ponuke detských kníh

Členky tímu Krajiny čitateľov sa každoročne zapájajú do výberu najlepších detských kníh roka, ktoré odborne garantuje Knižnica pre mládež mesta Košice. Tento výber delí najzaujímavejšie knižné tituly roka do piatich vekových kategórií. Všetko dôležité k nemu nájdete priamo na stránke projektu Najlepšie detské knihy.

3. Podporujeme lásku k čítaniu aj cez prázdniny

Už deväť rokov pripravujeme počas letných prázdnin projekt Prečítané leto – balíček dobrodružstva pre celú rodinu, ktorý prináša množstvo knižných aj neknižných zážitkov. Do Prečítaného leta sa postupne zapojilo už viac než sto slovenských knižníc, materských a komunitných centier. Prečítajte si, ako aj vy môžete bojovať proti prázdninovému útlmu alebo sa rovno zapojte na tomto linku.

Aj takto môže vyzerať náš
kurátorský výber

1. Ako nám môžu pomocť knihy so šikanou na školách

Čítaním sa mení všetko. Na tomto odkaze sa dozviete, ako sa menia triedy, keď čítajú. Alebo si prečítajte, ako sa čítaním mení celá krajina.