Vedeli ste, že..

… dieťa z veľmi podnetného prostredia počuje už aj ako osemmesačné bábätko približne 2000 slov za hodinu? Jeho rovesník z rodiny, v ktorej sa nečítajú knižky či časopisy ich však počuje za hodinu iba približne 600. Kým obe tieto deti oslávia štvrté narodeniny, to prvé bude za svoj krátky život počuť o 30 miliónov slov viac. To je náskok, ktorý sa prakticky nedá dobehnúť.
Viac na tomto linku

keď sa dieťa učí rozprávať, kopíruje približne 89 až 93% slovnej zásoby rodiča? To znamená, že preberá od rodiča takmer všetky ustálené slovné spojenia, ktoré rodič používa v bežných každodenných situáciách. Ak používate slová ako super, cool alebo paráda, dieťa ich bude používať tiež. Istotne máte v zásobe aj iné slová, napríklad skvele alebo vynikajúce. Dieťa sa ale učí to, čo používate najčastejšie.

Práve preto sú knihy také dôležité: posúvajú naše deti ďaleko za hranice rodičovskej slovnej zásoby, do úplne inej štruktúry viet a ustálených slovných spojení. Deti, ktoré vyrastajú tam kde sa im číta majú už vo veku štyroch rokov 1.5 násobne väčšiu slovnú zásobu než ich rovesníci z nečítavých rodín.
Viac na tomto linku

jedno dieťa zo strednej triedy má k dispozícii aspoň 13 kníh, kým v chudobných oblastiach sa o jednu knihu delí 300 jeho rovesníkov? Deti z chudobných oblastí nemajú doma iba menej kníh, ale žijú tiež v miestach, kde je aj v školách menej kníh než inde. Zároveň sú to tie isté komunity, ktoré iba málokedy majú verejné knižnice (a ak áno, zvyčajne nie sú dobre zásobené).

Avšak cesta z chudoby je možná jedine cez ľahký prístup ku knihám. Počet kníh v domácnosti má totiž na vzdelanie väčší vplyv než má vzdelanie rodiča.

Kníh pritom netreba vôbec veľa. Dokonca aj dieťa z domácnosti, v ktorej je iba 25 kníh bude študovať v priemere o dva roky dlhšie než dieťa z domácnosti bez jedinej knihy.
Viac na tomto linku

… každý tretí rodič na Slovensku s deťmi vo veku 2 – 8 rokov číta len málokedy alebo vôbec? Toľká škoda! Toľko sústredenia, ktoré si navzájom s deťmi môžeme dať ostáva len tak ležať bokom, nepoužité.
Viac na tomto linku