TRIEDA SA MENÍ

Keď deti čítajú pre radosť,
lepšie rozumejú svojim
spolužiakom aj svetu naokolo

Triedne knižnice plné pútavých príbehov pomáhajú deťom zaľúbiť sa do kníh. Aby všetky deti v triede objavili čítanie pre radosť, pomáhame učiteľom porozumieť čitateľskému veku a čitateľskému sebavedomiu svojich žiakov a podporujeme ich pri tvorbe čitateľskej kultúry v triedach.

Čítanie v triede zmenšuje
rozdiely medzi deťmi

Medzi bežné metódy učenia sa čítať patrí opakované čítanie jedného a toho istého – zväčša nezaujímavého – textu. Toto by mal byť tréning prepájania písmen a ich zvukov, no už po druhom-treťom čítaní sa premieňa na tréning pamäti. V skutočnosti potrebujeme čo najviac rozmanitých textov. A keďže čítanie je zároveň ozaj ťažké, potrebujeme, aby tieto texty deti aj lákali, aby ich tešili napriek tomu, že samotné čítanie je ešte stále namáhavé.

Práve triedne knižnice zvyšujú počet pozitívnych zážitkov z čítania a motivujú deti čítať pre radosť zo samotného príbehu, ktorý vyváži náročnosť čítania. Projekt Naša trieda číta umožňuje učiteľom zriadiť triednu knižnicu pre svojich žiakov, ktorí si môžu knižky kedykoľvek listovať alebo požičať domov.

Učiteľom ponúkame kurátorský výber kníh pre rôzne úrovne čitateľov v triede. Stačí si vybrať 20 titulov, na ktoré si môžu navyše uplatniť 50 % zľavu v e-shope kníhkupectva Martinus. Deti tak majú k dispozícii súčasné, pútavé a čitateľsky adekvátne knihy. Ako sa zapojiť do projektu Naša trieda číta nájdete na tomto odkaze.

Prečo by sme chceli
knižnicu v každej triede?

V učiteľskej praxi často dostávajú pozornosť žiaci a žiačky, ktorí sú rozbehnutými čitateľmi, čo ich motivuje čítať ešte viac. Menej skúsení čitatelia, ktorí by potrebovali podporu, v čítaní začnú stagnovať. Zvládnu síce zadanie v učebnici, no hlbšie porozumenie textu už pre nich bude namáhavé. Funguje tu takzvaný Matúšov efekt, kde “bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú”. Rozdiely medzi zrelými a menej skúsenými čitateľmi sa preto neustále prehlbujú.

V dobre vyskladanej triednej knižnici si svoje knihy nájdu aj odradení čitatelia, nie iba tí skúsení. Budú to knihy, ktoré ich zaujmú a ktoré sa im podarí čitateľsky zvládnuť, čím sa im vlastne dostane ďalšieho čitateľského tréningu – no dobrovoľne. V triedach takto prirodzene vznikajú čitateľské komunity, v ktorých si svoje miesto nájde každý čitateľ bez ohľadu na to, koľko a ako číta.

Čítanie pre radosť je zároveň neustálym tréningom čítania a zlepšovaním všetkých zručností, ktoré čítanie prináša: sústredenie, šírka slovnej zásoby, pamäť, tvorivosť, kritické myslene. Už 20 minút čítania denne zlepšuje školské výsledky, no deti, ktoré čítajú pre potešenie a vedia sa nadchnúť z príbehu, budú s knihami tráviť oveľa viac času.

Poznáte čitateľské sebavedomie vášho dieťaťa?

Viac ako polovica slovenských detí si v čítaní neverí a vníma čítanie ako stratu času. Hovoríme vtedy o nízkom čitateľskom sebavedomí – subjektívnom odhade čitateľských zručností, ktorý sa bude líšiť aj medzi deťmi z jednej a tej istej triedy.

Našťastie vieme aj deťom s nízkym čitateľským sebavedomím vrátiť chuť a motiváciu čítať. Stačí im odporučiť knihu primeranú ich čitateľskému veku a na mieru ich záľubám. Prváčikovia, ktorých čitateľské sebavedomie je skutočne veľmi krehké, budú potrebovať výrazné ilustrácie s trochou textu. Začínajúci čitatelia, zväčša tretiaci a štvrtáci, už zvládnu textu viac, no ilustrácie či doplnkové fotografie z kníh stále robia zážitok. Na odradených čitateľov, teda deti na druhom stupni základnej školy, najviac zaberajú málotextové knihy s bohatými ilustráciami ako encyklopédie, grafické novely, manga a náročné obrazové knihy pre dospelých. Tieto knihy ich nasýtia intelektuálne, no zároveň ich čitateľsky nepreťažia.

Ak budú rodičia a učitelia poznať čitateľský vek detí, výberom správnych kníh môžu rozvíjať ich čitateľské sebavedomie. Cesta čitateľa má 6 rôznych fáz, ktoré nemusia závisieť od veku, podrobnosti o každej z nich si môžete prečítať v našom článku na tomto odkaze.

Čítanie nemení len triedy, ale aj naše rodiny a celú krajinu. O vplyve čítania na rodiny si prečítate tu a o tom, ako čítanie mení našu krajinu sa dočítate viac na tomto odkaze.