Hlavným partnerom Krajiny čitateľov je kníhkupectvo Martinus. 

Vieme, že keď spájame sily, všetko ide trochu ľahšie a môžeme toho urobiť viac.

Od nášho vzniku nám pri rozličných projektoch pomáhajú tieto vydavateľstvá:

Prečítané leto svojim programom podporili tieto knižnice: 
 • Goetheho inštitút Slovensko
 • Knižnica Jána Kollára, Kremnica
 • Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
 • Knižnica P.O. Hviezdoslava, Prešov
 • Knižnica pre mládež mesta Košice
 • Knižnica Ružinov
 • Knižnica Ružomberok
 • Knižnica Šaľa
 • Knižný klub Bánovce
 • Krajská knižnica v Žiline
 • Malokarpatská knižnica Pezinok
 • Městská knihovna Tábor
 • Miestna knižnica Petržalka
 • Obecná knižnica v Lutile
 • Obecná knižnica v Malinove
 • Oravská knižnica Antona Habovštiaka
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne