Krajinu čitateľov nájdete na troch miestach:

Tam, kde pomáhame dospelým objavovať čítanie s deťmi: 

  • v Knihe roka 2018 a 2019: náš osobný martinusácky výber toho najlepšieho za celý rok. Detskú sekciu v katalógu pripravujeme pod odbornou garanciou Knižnice pre mládež mesta Košice
  • v Míľnikoch detského čitateľa: infoletáčik o tom ako a čo čítať deťom od 0 do 5 rokov sme pripravili v spolupráci s vývinovými psychológmi (letáčik na stiahnutie tuto)
  • v Prečítanom lete: letné knižkohranie pre rodiny podporujeme tlačou sprievodnej brožúrky a knižnými darmi pre zapojené komunitné a rodinné centrá, škôlky a školy
  • v sérii videí pre MHD Bratislava o tom ako zaviesť čítanie s deťmi do bežného života (viac v tomto článku)
  • na Pohode 2018: diskusiu v Literárnom stane, venovanú čítaniu s deťmi, moderovala autorka Zuzka Štelbaská. Medzi hosťami boli vydavateľky a redaktorky detských kníh.

 

Výber najlepších detských kníh za rok 2019 s pomocou Knižnice pre mládež mesta Košice.

Tam, kde nás potrebujú učitelia a pracovníci s deťmi

 

Petr Horáček číta a kreslí deťom počas otváracieho večera festivalu BookPark Košice 2018.

Tam, kde knihy robia zázraky

  • v programe Omama zameranom na prelomenie generačnej chudoby. V tomto programe pravidelne pomáhame knižnými balíčkami vyberanými na mieru pre deti, ktoré postupne pribúdajú do programu. (Viac o programe Omama sa dozviete tu.)
  • v programe Otvorená knižnica na ZŠ Jarná v Žilina, ktorý sa zameral na zdolávanie problémov so segregáciou
  • v podpore vydania knihy Marta a Jonatán, ktorej tretina nákladu (1000 výtlačkov) putovala zdarma deťom z rizikového prostredia (rodinné krízové centrum Dorka, OZ Cesta von, OZ Vyrovnávanie šancí, Centrum včasnej intervencie Košice)

 

Program Omama, ktorý pomáha prekonávať prekážky spôsobené generačnou chudobou.

Viac o roku 2018 v Krajine čitateľov sa dozviete v tomto článku.