13 dôvodov, prečo zoznamovať deti s riekankami a piesňami už od narodenia

0 Komentárov
156 Zobrazení

Keď pršalo, mrholilo Kolo kolo mlynské Spadla hruška zelená… Sú vám tieto verše známe? Rytmické, krátke a obľúbené všetkými generáciami! Piesne, riekanky, ale aj vyčítanky, básničky i rečňovanky sú prirodzenou súčasťou detského sveta. Sú hravé, humorné, vzdelávajú a ukazujú deťom krásu poézie. Majú veľké množstvo benefitov a tie najskloňovanejšie súvisia s rozvojom rečových a jazykových schopností.

Prečo sú veršovanky také obľúbené a čo nimi posilňujeme?

 1. Dieťa dokáže ľahšie odsledovať pohyby úst dospelého. Pri riekankách a piesňach je tempo reči pomalšie ako pri bežnom prehovore. Pomalšie tempo dieťaťu pomáha nielen pri sledovaní artikulácie, ale aj pri porozumení.
 1. Predlžujeme nimi rodinné puto. Riekanky, ktoré sa stali súčasťou nášho detstva, nám odovzdali naši rodičia. Nimi sa prihovárame svojim deťom. A tie sa budú raz svojim. Vďaka ústnemu podaniu sú dedičstvom mnohých generácií a nesú v sebe špeciálnu emóciu.
 1. Rozvíjajú slovnú zásobu. Slovná zásoba v riekankách je iná ako tá v bežných konverzačných výmenách (tak schválne, ako často používate v rozhovoroch slová ako pec, hoblík, kominár či zlatá brána?).
 1. Pomáhajú dieťaťu uvedomiť si, že majú svoj začiatok, stred a koniec. Svoju postupnosť, sled krokov, ktorý sa nedá zmeniť bez toho, aby nenarušil význam. To má neskôr vplyv na schopnosť dieťaťa rozprávať príbehy v časových súvislostiach.
 1. Sú zábavné a rozvíjajú zmysel pre humor. Priam nás pozývajú k tomu, aby sme odložili povinnosti a bavili sa. Pôsobia relaxačne, znižujú úroveň stresu i napätia a skrz spoločne (a príjemne) strávený čas upevňujú vzťah s dieťaťom.
 1. Nabádajú k citlivému vnímaniu modulácie nášho hlasu. Schopnosť dieťaťa v prvých mesiacoch života vnímať rytmus a odchýlky v ňom sú základom pre kvalitné jazykové schopnosti1 – dieťa v období prvých slov (a pred) vníma slová práve prostredníctvom rytmu, nie fonetiky, ako sa doteraz myslelo. Rodičia odovzdávajú riekankami a piesňami dieťaťu množstvo informácií o tom, ako jazyk funguje.
 1. Sú prirodzené. Nájdete ich v každom jednom jazyku, v každej kultúre. Sú súčasťou hier, kníh a tvoria podstatnú časť vzdelávacieho programu v materských školách. Riekanky a piesne sú intuitívnym spôsobom, ako sa dieťaťu prihovárať a ako ho zabaviť.
 1. Rozvíjajú motoriku. Ak nás dieťa vidí pri riekankách i piesňach zapájať pohyb (tancovať, tlieskať, dupať), bude sa snažiť napodobniť nás, čím sa rozvíjajú aj jeho motorické schopnosti. Jeho aktívne zapojenie predlžuje a skvalitňuje aj mieru jeho pozornosti.
 1. Rozvíjajú sluchovú pamäť. Ľahko sa pamätajú. Sú krátke, jednoduché, rytmické a ich opakovanie sa deťom nezunuje – práve naopak . Častým opakovaním majú možnosť lepšie si napočúvať výslovnosť daných slov, a tiež možnosť zamerať sa vždy na niečo nové. 
 1. Podporujú sociálne zručnosti dieťaťa. Riekanky sú súčasťou interakcií s dospelým či so skupinou rovesníkov. Dieťa sa tak učí porozumieť výmene komunikačných rolí (raz ty, raz ja). Očný pohľad, gestá a slová vníma ako nevyhnutnú súčasť komunikácie.
 1. Majú pozitívny vplyv na rozvoj prvých slov. Ich časté opakovanie a hravá forma podporujú dieťa v tom, aby sa slovne zapojilo. Najskôr si však potrebuje riekanku či pesničku veľakrát vypočuť, kým príde moment, kedy sa zapojí a doplní slovo – najskôr jedno, potom dve, až raz dokáže celú riekanku povedať samo.
 1. Rozvíjajú sluchové rozlišovanie hlások. Prirodzeným vývinom si dieťa čoraz viac uvedomuje, že dve rôzne slová môžu byť zvukovo podobné, mať iný význam a pritom sa rýmovať (mačka – kačka). Znalosť riekaniek u detí zlepšuje ich citlivosť na jednotlivé zvuky materinského jazyka i na vnímanie rýmov či slabičnej štruktúry slov2. Tieto schopnosti sú dôležité nielen pre osvojovanie si jazyka, ale majú vplyv aj na osvojovanie si čítania a pravopisu o pár rokov neskôr.
 1. Vytvárajú známy, bezpečný priestor. Riekanky a piesne sa spájajú s rutinami. Častým opakovaním sa stávajú pre dieťa predvídateľné. Vie, kedy začínajú, kedy končia, čo sa robí počas nich. Dieťa sa tak cíti viac v bezpečí, pretože vie, čo bude nasledovať. To, že pozná nemennosť krokov, ho tiež povzbudzuje k tomu, aby sa zapojilo (či už pohybom alebo slovne). Zároveň si ich recitovanie či spievanie spája s milovanou osobou a zvyčajne aj dobrou náladou.

Pár knižných tipov plných riekaniek

Mária Rázusová-Martáková: Varila myšička kašičku (Buvik, 2022)

Dobre známe rytmické ľudové riekanky, rečňovanky, povedačky a veršíky a kus žiarivého Fullovho umenia k tomu. Možno vás raz s deťmi zavedú až do samotnej galérie. (Výborne sa budú hodiť na cestu!)

Ľudmila Podjavorinská: Žabiatko (Buvik, 2019)

Osemdesiat hravo ilustrovaných strán s dvadsiatimi tromi veršovanými rozprávkami. Kratučkými aj dlhšími, ktoré budú sprevádzať vaše dieťatko od batoľaťa spokojne až po Hviezdoslavov Kubín.

Mária Rázusová-Martáková: Môj macík (Eastone, 2010)

Absolútna klasika teraz už niekoľkých generácií, ktorá nikdy neprestane baviť. Ilustrácie nepresýtené detailmi, zapamätateľné rýmy – istotne si ešte sami niektoré pamätáte. Ideálna na čítanie rovno s plyšáčikom v ruke.

Daniel Hevier: Básnička ti pomôže (Buvik, 2019)

Pomáhacia knižka, to sa vždy hodí! Najmä pri každodenných povinnostiach, od ktorých deti najradšej odbiehajú. Hevierove básne vám budú pomáhať a robiť dobrú náladu od prebudenia až po zaspávanie.

 1. DI LIBERTO, G.M., ATTAHERI, A., CANTISANI, G. et al. Emergence of the cortical encoding of phonetic features in the first year of life. Nat Commun 14, 7789 (2023).
 2. HARPER, L. J. (2011). Nursery rhyme knowledge and phonological awareness in preschool children. The Journal of Language and Literacy Education, 7(1), 65-78.

Autorka je logopedička. Profesionálne sa venuje rozvoju reči a na sociálnych sieťach zvyšuje povedomie o logopédii, vývoji dieťaťa a komunikačných stratégiách ako @jazykovko.


Knihoradci odporúčajú: Moja šálka umenia

Päť plus jedna kniha o umení v rozličných podobách. Ktorá...

Detské knihy na oslavu jari

Jar nám už všade navôkol vonia. Poďme ju teda spolu...