Prečo chce dieťa čítať tú istú knihu opakovane?

0 Komentárov
17 Zobrazení

Aj váš malý čitateľ vám opakovane ukazuje tú istú knihu s (ne)vyslovenou prosbou: „A teraz túto.“? Túži ju čítať niekoľkokrát denne. A vydrží mu to dlhú dobu – dni, týždne, niekedy až mesiace.

Vedeli ste, že opakované čítanie tej istej knihy má veľké množstvo benefitov? Deti vedia najlepšie, čo im pomáha spoznávať svet a učiť sa, a tak tomu svoje aktivity (nevedomky) prispôsobujú. Možno aj vás nasledujúce riadky utvrdia v tom, že má zmysel čítať im dookola to isté. Aj stýkrát. 😊

Pri každom ďalšom čítaní sa zameria na iný detail, čo zlepšuje jeho porozumenie.

Opakovaným čítaním sa stáva príbeh známejší. To umožňuje dieťaťu zamerať svoju pozornosť na niečo iné – nové. Keď už pozná hlavnú dejovú líniu, môže sa pri každom opakovanom čítaní sústrediť na ďalšie nemenej dôležité prvky príbehu – miesto, postavy, ich vlastnosti, opisy, reakcie, príčiny a dôsledky, ilustrácie. Príbeh sa tak stáva v mysli dieťaťa čoraz komplexnejším a postupne v ňom dokáže čítať aj „medzi riadkami“.

Tip: Pomôcť mu zoznamovať sa s textom a porozumieť mu môžeme aj my – pri každom ďalšom čítaní presmerujme našu pozornosť na nové informácie, prepájajme príbeh s reálnymi situáciami, nadväzujme na to, o čo sa dieťa zaujíma, rozprávajme sa o detailoch v ilustráciách.

Opakovaným čítaním jednej knihy sa naučí viac slov ako z čítania viacerých príbehov, ktoré počuje len jedenkrát.

Dieťa potrebuje nové slovo počuť veľakrát, aby sa v jeho slovnej zásobe upevnilo. Preto je skvelé čítať tú istú knihu dookola – dieťa má dosť príležitostí prepojiť si význam daného slova s kontextom.

Ak čítame nahlas rovnaký príbeh opakovane, dieťa sa naučí viac slov ako v prípade, že mu čítame viacero rôznych kníh (aj keď s väčšou slovnou zásobou, ale) s menej častým opakovaním (1). Pre dieťa je ľahšie naučiť sa slová z príbehu, ktorý im je známy a ktorému rozumejú.

Tip: Ideálne je čítať opakovane 1-2 knihy. Ako efektívne sa ukázalo ich čítanie aspoň štyrikrát každý (druhý) deň (2). Menšie množstvo naraz čítaných kníh umožňuje dieťaťu nielen lepšie porozumieť deju, ale aj rozšíriť si slovnú zásobu.

Keď mu je kniha známa, pri jej čítaní je rečovo aktívnejšie.

Opakované čítanie tej istej knihy má pre rozvoj dieťa aj ďalší veľký benefit – vie, čo bude nasledovať, čím rastie aj viera v jeho schopnosti. Preto sa do čítania čoraz viac zapája. Najskôr len pozorne počúva, ukazuje na ilustrácie v knihe, neskôr skúsi niečo dopovedať, odpovedá na naše otázky, komentuje, pýta sa. A v tom ideálnom prípade? „Prečíta“ nám knihu sám. Že ešte nerozpráva podľa postupnosti v príbehu? Veľa informácií z príbehu vôbec nepovie? Nevadí! Časom sa to naučí! Dôležité je, že opakovaným čítaním nabralo odvahu zapojiť sa do čítania.

Tip: Opakované čítanie knihy je vhodné aj pre dieťa, ktorého rečový prejav je menej zrozumiteľný (a/alebo rozpráva menej ako rovesníci). Keďže vieme na základe príbehu odhadnúť, čo chce dieťa povedať, lepšie mu porozumieme, jeho odpoveď rozvinieme a tým ho v jeho snahe komunikovať pozitívne posilníme.

Pri čítaní knihy, ktorú už pozná sa rýchlejšie upokojí.

Ak čítame knihu opakovane, vytvoríme si svoju rutinu. Rutina je sled rovnakých krokov v rovnakej postupnosti. Práve predvídateľnosť dáva dieťaťu pocit bezpečia, istotu. Štruktúra a stálosť rutiny sú pre neho upokojujúce. Ocenia to najmä malé deti, ktoré sa v jazykových schopnostiach ešte len zdokonaľujú.

Tip: Pred spaním čítajme knihy, ktoré už dieťa pozná – známe ilustrácie a známy príbeh dieťa viac uvoľnia a pripravia na spánok.

Dáva nám najavo, čo ho naozaj zaujíma.

Možno sa nášmu malému čitateľovi páči príbeh – stotožňuje sa s ním? Vidí sa v niektorej z postáv? Možno ho zaujala vtipná pointa, výber slov. Alebo sa mu páčia ilustrácie. A je možné, že mu vlastne nejde o knihu, ale o spôsob, akým ju čítame. Alebo je pravda niekde inde a tieto naše otázky nemajú žiadnu konkrétnu odpoveď.

Dieťa nám svojím spontánnym výberom knihy posiela jasnú správu – Aha! Toto ma teraz baví zo všetkého najviac!

Tip: Nasledujme záujem svojho dieťaťa. Pozorujme a nadväzujme na to, na čo ukazuje, o čom rozpráva. Dajme najavo, že je pre nás dôležité, čo ho zaujíma (a to aj v prípade, ak kniha nepatrí medzi naše obľúbené 😊).

Takže… ako podporiť dieťa vo svojej čitateľskej vášni? Akceptujme voľbu dieťaťa čítať opakovane tú istú knihu. Keď sa z nej dozvie a naučí všetko, čo vzhľadom k svojmu veku a svojim schopnostiam dokáže, určite si s radosťou vyberie ďalšiu.

Zdroje

1. J.S.HORST, K.L.PARSONS, N.M.BRYAN. Get the Story Straight: Contextual Repetition Promotes Word Learning from Storybooks. In Front. Psychol. 2011 2:17. Dostupné online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3111254/

2. C.M. TRIVETTE, A. SIMKUS, C.J. DUNST, D.W.HAMBY. Repeated Book Reading and Preschooler´s Early Literacy Development. In CELL reviews (Center for Early Literacy Learning). 2012. Volume 5, Number 5. Dostupné online: http://www.earlyliteracylearning.org/cellreviews/cellreviews_v5_n5.pdf


Čítanie s najmenšími: Kedy sú oznamovacie vety vhodnejšie ako otázky?

Tak ako sa prirodzene vyvíja čitateľský vkus, tak sa mení...

8 dôvodov, prečo spoločné čítanie s dieťaťom rozvíja jeho reč

Poďme sa pozrieť na čítanie s našimi najmenšími.