Stopy

0 Komentárov
71 Zobrazení

Motivovať deti v triede čítať je ozaj náročné. Niektoré deti dokážu s ľahkosťou prečítať veľa kníh. Niektoré sú hrdé, že zvládli jednu. Ako povzbudiť obe skupiny, aby nedošlo k nežiadúcemu porovnávaniu?

Vytvorte si s deťmi spoločnú cestu prečítaných kníh. Nižšie v článku nájdete stopu – odtlačok topánky. Vytlačte si niekoľko týchto stôp, prvú umiestnite na nástenku a ostatné uložte v triede do spoločných zásob.

Kedykoľvek niektoré dieťa dočíta knihu (požičanú alebo vlastnú), napíše jej názov do jednej z papierových stôp a nalepí na nástenku ako pokračovanie tej prvej. Každá prečítaná kniha tak bude znamenať novú stopu a teda o niečo dlhšiu spoločnú cestu. Do nej pritom môže prispieť každé jedno dieťa, hoci aj iba jednou prečítanou knihou. Vďaka anonymite sa to bude diať aj bez vzájomného porovnávania sa.

Skúste urobiť z čítania skupinovú výzvu. Za každú dočítanú knihu vhoďte do pohára korálku alebo kamienok. Dohodnite sa s deťmi, akú odmenu by si po naplnení pohára priali. Výlet do miestnej zoo, vyučovanie vonku namiesto v triede? Tuto však treba dávať pozor na to, aby v triede naisto nedochádzalo k porovnávaniam či nepekným akože-povzbudeniam medzi deťmi („A ty prečo iba jednu knihu, ha? Nezmôžeš sa na viac?“).

Našim cieľom je, aby čítali bez ohľadu na to ako dlho im môže trvať prečítanie jednej knihy. Vízia korálky v pohári môže túto snahu pokriviť – a to hlavne keď je pohár už-už naplnený.

Najdôležitejšie však je toto: nezabudnite priebežne vkladať svoje prečítané knihy aj vy. Najväčšou motiváciou je totiž dospelácky čitateľský vzor. Dajte svojim žiakom najavo, že aj vy radi čítate pre potešenie.

Ilustráciu si môžete stiahnuť v tlačovej kvalite kliknutím na obrázok.

Prečo chce dieťa čítať tú istú knihu opakovane?

Vedeli ste, že opakované čítanie tej istej knihy má veľké...

Čítanie s najmenšími: Kedy sú oznamovacie vety vhodnejšie ako otázky?

Tak ako sa prirodzene vyvíja čitateľský vkus, tak sa mení...